Tin tuyển dụng

 • Mức lương: 6-8tr
 • Số lượng tuyển: 1
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Mức lương: 10 - 15 triệu + thưởng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Địa điểm: Hà Nội
WISE FOOD TUYỂN BIÊN KỊCH PARTIME

Biên kịch - Fulltime

 • Mức lương: 10 - 12tr + thưởng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Địa điểm: Hà Nội
Tuyển nhân viên livestream

Livestream - Fulltime

 • Mức lương: 100,000đ/giờ + Doanh số
 • Số lượng tuyển: 1
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Mức lương: 8 - 10tr + thưởng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Địa điểm: Hà Nội
Tuyển nhân viên trợ live

Livestream - Fulltime

 • Mức lương: 50.000 / giờ
 • Số lượng tuyển: 5
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Mức lương: 10 - 12 triệu + thưởng
 • Số lượng tuyển: 2
 • Địa điểm: Hà Nội
Tuyển nhân viên content

content - Fulltime

 • Mức lương: 9 - 11 triệu + thưởng
 • Số lượng tuyển: 2
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Mức lương: 10 - 15 triệu
 • Số lượng tuyển: 2
 • Địa điểm: Hà Nội